Kurser i psykomotorik og supervision

intro til pmt
Jeg er altid dybt taknemlig efter et af Siffs kurser, og glæder mig til det næste. Det er alle pengene værd, og mere til!! Jeg går nemlig fra kurset inspireret og med en dybere faglig forståelse samt viden. Der bliver delt guldkorn, erfaringer og helt opdateret teori ud, reflekteret og sparret på kryds og tværs, på en dynamisk og engageret måde. Praksis og teori bliver blandet der gør det let at overføre til egen praksis! 
 Signe Ververs Lübke

Aktuelle kurser 2021

Efteruddannelse til psykomotorisk procesterapeut 2021-22

’Psykomotorisk procesarbejde i individuel psykomotorisk terapi’


Ved procesarbejde arbejdes der med klienten i kortere og længere udviklende psykomotorisk forløb med afsæt i fænomenologiske, narrative, kropsterapeutiske, neuropsykologiske og metakognitive/ACT tilgange, hvor klienter med mange forskellige slags problematikker kan gå i proces og forstå sig selv, kroppen og samspillet mellem krop, selv og andre på en dybere måde og gøre sig fri af uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre. 


Der er fokus på samtale, manuelle teknikker og øvelser med forskellig vægt i de 4 kurser. I alle kurser er der fokus på ressourcer og mestring, sådan at klienten lærer at mestre at gå ind og ud af processen med brug af f.eks. kropsanker og andre beroligende teknikker, så klienten ikke overvældes i processen. 


Kurserne kan tages i sammenhæng (med rabat og med en certificering med titlen: psykomotorisk procesterapeut) eller som enkeltmoduler (med kursusbevis) og henvender sig til psykomotoriske terapeuter og studerende som har påbegyndt 3. år på studiet. 

Kursus A: med kroppen i centrum: Procesarbejde i den psykomotoriske manuelle terapi med et fænomenologisk afsæt


Kursus B: med det ubevidste i centrum: Procesarbejde i den psykomotoriske terapi med afsæt i narrativer


Kursus C: med tænkning i centrum: Procesarbejde i den psykomotoriske terapi med vægt på metakognitive teknikker og ACT 


Kursus D: samspillet mellem krop, tænkning og det ubevidste i centrum: Procesarbejde i den psykomotoriske terapi med vægt på neuropsykologiske og kropsterapeutiske tilgange

Psykomotoriske kurser for fagprofessionelle og interesserede i psykomotorik - København

Dette kursus er for personer, der har interesse i at søge ind på psykomotorikuddannelsen eller blot er nysgerrig på hvad psykomotorik er.


Kurset afholdes over en weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag og indeholder følgende:


 • Hvad er psykomotorik
 • Berøringens betydning
 • Relationens betydning
 • Bevægelsens betydning
 • Arbejdsfelter

Der er plads til 12 deltagere på kurset. Der udstedes kursusbevis.


Udbydes ikke 2021 pga Corona - næste kursus feb 2022


 

 kr. 2000 ekskl. forplejningfæn oplæg

Supervision - faglig supervision

Har du brug for at få vendt din livs- eller arbejdssituation, sidder du fast i livet og mangler retning og mening, så kan personlig eller fagprofessionel supervision og coaching  hjælpe dig videre.


Pris for 30  min - kr. 400

Pris for 60  min - kr. 700

Klippekort 5 x 60 min - kr. 3000


Siff Lillian Elena Skovenborg er super dygtig. Hun forstår at undervise i øjenhøjde. Jeg er stadig dybt inspireret af de forløb jeg har deltaget i hos hende.
Henna Sanderbo Kürstein
For bestilling af tid eller mere info:
Klik her
Udover spændende ny viden og forståelse om kroniske smerter, fik jeg et helt konkret psykomotorisk værktøj både til behandling af klienter med kroniske smerter og formidling af viden om kroniske smerter. En workshop med et højt fagligt niveau og relevans, som jeg varmt kan anbefale, også til studerende på PMU.
Psykomotorikstuderende i UCC Hillerød, semester 4
kurser kbh

Tidligere udbudte kurser

 • Traumers påvirkning af muskler, bindevæv og nervesystem - afholdt marts 2020

 • Manuelle teknikker – kroppens for- og bagside – afholdt København, november 2020

 • Psykomotoriske kurser for fagprofessionelle og interesserede i psykomotorik - afholdt København 14-16. feb 2020

 • Angst – et onlinekursus for psykomotoriske terapeuter – afholdt 27. maj 2020


 • Thorax – rum for åndedræt med fokus på individuel psykomotorisk behandling og øvelser – afholdt 25. maj 2019 i København 

 • Psykomotorisk smerteterapi – afholdt København, november 2017 samt i Randers, marts 2018 

 • Psykomotorisk behandling ved senfølger efter seksuelle overgreb - afholdt i København april 2018 og i Randers november 2018

 • Psykomotorisk behandling af det dybe fasciestrøg – afholdt i København maj 2018 og i Randers november 2018 

 • Bækken – hoftebevægelighed, bækkenbund og sæde afholdt i KøbenhavnJuni 2017  samt i Randers marts 2018
 •  
 • Psykomotorisk procesarbejde i fænomenologisk perspektiv med fokus på Væren – afholdt i Kristvalla, Sverige maj 2018

 • Hals, skuldre og nakke – greb og øvelser - afholdt i København september 2017 samt i Randers Marts 2018 

Pris pr. workshop af 3 timer er kr. 600  

– 6 timer kr. 1200 

– online 3 timer kr. 400